U bind V (Møre og Romsdal krets 1990) s. 458

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 5.4.