U bind V (Oslo krets 1990) s. 525

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved konsekvent å ha unnlatt å besvare henvendelser fra kollega.