U bind VI (Bergen krets mfl. 1991) s. 54

Advokaten ble meddelt irettesettelse for å ha latt det gå flere måneder uten å ha besvart henvendelse og senere purring fra kollega vedrørende eventuelt erstatningsansvar overfor tidligere klient.