U bind VI (Disiplinærnemnda 1991) s. 90

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å ha besvart gjentatte henvendelser fra kollega. Ilagte bøter ble ikke opprettholdt i Disiplinærnemnda på grunn av advokatens spesielle situasjon og fremlagt legeerklæring.