U bind VI (Disiplinærnemnda 1992) s. 305

Advokaten ble meddelt irettesettelse for skriftlig uttalelse om bl.a. avdød advokat. Plikten til å opptre med hensynsfullhet overfor en kollega gjelder også omtale av en avdød kollega. Uttalt at de etiske regler blant annet tar sikte på å sikre at advokaten opptrer saklig og korrekt, samt rimelig hensynsfull opptreden mellom kolleger. Formålet er ikke å sikre advokaten full handlefrihet innenfor lovgivningens ytterste grenser. Det vil derfor kunne foreligge brudd på de etiske regler selv om advokatens formuleringer ikke rammes av f.eks. injurielovgivningen.