U bind VI (Oppland krets mfl. 1992) s. 243

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk og ble ilagt bot for å ha fremmet beskyldning om falsk forklaring for retten og truet med politianmeldelse overfor to kolleger. Kopi av brevet ble sendt skifteretten, og advokaten lot deretter pressen bli kjent med brevet. Uttalt at beskyldningene om falsk forklaring var et klart overspill og at advokaten måtte være klar over at trusselen om politianmeldelse for falsk forklaring var så vidt faktisk og rettslig grunnløs at den ikke var egnet til å tjene egen klients interesser.