U bind VI (Oslo krets 1992) s. 250

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ha uttalt til en avis, som kjente til forholdet, at en kontorfelle hadde begått underslag. Uttalt at de kollegiale hensyn som advokater er pliktige til å ivareta, neppe er myntet på en slik situasjon. Disiplinærutvalget kunne heller ikke se at advokaten hadde foretatt forhåndsdømming av sin kollega.