U bind VI (Østfold krets mfl. 1993) s. 542

Det var i strid med god advokatskikk at bobestyrer brukte 2½ måned på å utbetale et massekrav til tross for purringer fra kollega. Uttalt at det er avhengig av henvendelsens art og hvilke spørsmål som tas opp, når det gjelder hvor hurtig en bobestyrer skal besvare en henvendelse fra en kollega. Her gjaldt det spørsmål om utbetaling av et relativt lite beløp som var massekrav.