U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 252

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 5.4 og pkt. 5.5.