U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 264

En advokat irriterte seg over kollega som satte svarfrister i ordinær korrespondanse med kolleger. Advokaten påpekte dette i brev. Advokaten opptrådte i strid med god advokatskikk ved den form og tone brevet var holdt i. Nemnda påpekte at advokaten var en erfaren advokat med mange års praksis, mens kollegaen nylig hadde etablert seg som advokat. På denne bakgrunn burde advokaten tatt opp forholdet med sin kollega på en annen måte, og det var forståelig at kollegaen reagerte på den insinuerende og nedlatende tone som brevet var holdt i.