U bind VII (Oslo krets 1995) s. 418

Ved oppgjør i forbindelse med eiendomssalg hadde kjøperens advokat gitt instruks til den advokat som foretok oppgjøret. Instruksen ble ikke fulgt. Uttalt at når en advokat oversender pengebeløp, dokumenter e.l. til en kollega med uttrykkelige forbehold, må han kunne stole på at forbeholdene blir respektert. Hvis mottakeren ikke kan godta forbeholdene, må han straks sørge for avklaring. Advokaten handlet i strid med pkt. 5.1 ved å sette seg ut over instruksen uten å ha tatt problemene opp med vedkommende advokat for nærmere avklaring.