U bind VII (Oslo krets 1996) s. 546

Advokatfullmektig hadde opptrådt i strid med pkt. 1.3 og 5.1 ved i telefonsamtale med kollega å påpeke de konsekvenser det ville ha for kollegaen dersom han var «hjernen bak» eller for øvrig involvert i sin klients påståtte rettsstridige virksomhet. Uttalt at en advokat aldri måtte stille spørsmål ved en annen advokats integritet, ærlighet og redelighet uten å være på trygg grunn. Også da må tid og sted velges slik at kravet til kollegialitet tilfredsstilles og den annen advokats mulighet for å ivareta sin klients tarv i minst mulig grad forstyrres.