Opplæring

Opplæring 1)
For å opprettholde og styrke advokatstandens faglige og etiske standard plikter en advokat å sørge for at hans ansatte2) medhjelpere får nødvendig opplæring og utviklingsmuligheter.