1)

Bestemmelsen ble tatt inn i Regler for god advokatskikk ved revisjonen i 1991. CCBE Code of Conduct har ingen tilsvarende bestemmelse, men har i pkt. 5.8  en oppfordring om at advokater bør vedlikeholde og utvikle sin kunnskap og sine ferdigheter.