1)

Bestemmelsen ble tatt inn i Regler for god advokatskikk ved revisjonen i 1991. CCBE Code of Conduct har ingen tilsvarende bestemmelse, men har i pkt. 5.8 en oppfordring om opplæring av unge advokater fra andre medlemsland.