2)

Bestemmelsen gjelder alle ansatte, ikke bare de juridiske medhjelperne. Regelen kunne med fordel også ha inkludert advokatens egen etterutdanning, jfr. kommentaren til Regler for god advokatskikk pkt. 1.2 note 3 om plikten til å holde seg faglig à jour.