4)

Bestemmelsen gjelder tvister mellom advokater og ikke hvor advokater opptrer på vegne av en klient. Det er det formelle partsforhold som er avgjørende, jfr. U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 238.