5)

Presiseringen «av yrkesmessig karakter» ble tatt inn i bestemmelsen ved revisjonen i 2001 etter mønster av den tilsvarende bestemmelse i CCBE-reglenes pkt. 5.9. En tvist av yrkesmessig karakter kan f.eks. være uenighet ved oppløsning av et advokatfellesskap.

Regelen kommer også til anvendelse hvor tvisten gjelder spørsmål om opptreden i strid med god advokatskikk. Også slike tvister bør forsøkes løst i minnelighet, slik at disiplinærbehandling unngås.