6)

Også under en pågående klagebehandling har advokatene plikt til å bidra til å finne en minnelig løsning hvis forholdene ligger til rette for dette, jfr. U bind VI (Aust-Agder krets mfl. 1993) s. 493.