7)

Regelen, som har nær sammenheng med bestemmelsen i tredje punktum, kom inn i Regler for god advokatskikk ved revisjonen i 2001. Regelen er i samsvar med regelen i pkt. 5.9.3 i CCBE Code of Conduct.