ADA-2000-D24 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 5.1. I samme sak ble klagende advokat funnet å ha opptrådt i strid med pkt. 1.3 og 5.1 ved å benytte uttrykk som «grovt taushetsbrudd», «tillitsbrudd» og at innklagede advokat «ikke er til å stole på i slike sammenhenger» i prosesskrift til retten. Påpekt at tema i disiplinærsaken ikke hadde noen rettslig betydning i tvisten for retten.