ADA-2001-43 (Oppland krets mfl.)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 5.1.