ADA-2005-D96 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 5.1.