ADA-2006-D26 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 1.3.