ADA-2010-D25(Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 5.1.