ADA-2015-D45 (Disiplinærnemnden)

En advokat hadde i en lukket facebookgruppe oppfordret medlemmene av denne til å ta kontakt med henne hvis de hadde hatt dårlig opplevelse med klager (et forsikringsselskap som bl.a. drev med boligkjøpsforsikring).  Disiplinærnemnden frifant henne for overtredelse av Regler for god advokatskikk punkt 1.3 og punkt 5.4. Så lenge kritikken var saklig og korrekt fremsatt var den tillatt og ikke i strid med Regler for god advokatskikk.