U bind II (Bergen krets mfl. 1979) s. 384

Advokaten ble ansett for å ha opptrådt i strid med god advokatskikk da den form og de uttrykk han hadde anvendt i brev, ikke var saklige og nøkterne.