U bind II (Nordre Nordland krets 1977) s. 276

Advokaten hadde i brev kritisert motpartens advokat for ikke å ha «... foretatt en realistisk vurdering av tvistegjenstanden…». Kretsstyret fant ikke at denne uttalelse var i strid med god advokatskikk da den ikke var fremsatt på en slik måte at den var egnet til å støte advokaten.