U bind III (Oslo krets 1983) s. 464

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved sine uttalelser om en kollega i brevs form. Ett av brevene var til kollegaen, et annet til Oslo prisnemnd, som ikke var part i saken. Uttalt at det overfor en utenforstående offentlig etat er spesielt viktig at kritikk av en kollega gis en saklig og nøktern form.