U bind IV (Oslo krets 1987) s. 409

Advokaten hadde handlet i strid med god advokatskikk ved i stevning til retten å ha karakterisert saksøkte advokats tidligere disposisjoner i saken som «åpenbar vannvittig ». Bemerket at karakteristikken var usakelig og uegnet til belysning av saken.