U bind IV (Oslo krets 1987) s. 487

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved omtale av kollegas opptreden i brev til aksjonærene i et borettslag hvor kollegaen hadde vært forretningsfører. Det var ikke grunnlag for å karakterisere kollegaens oppførsel som uhørt, smakløs og uetisk. Det var heller ikke nødvendig å ta i bruk slike utrykk for å ivareta klientens interesser.