U bind V (Bergen krets mfl. 1989) s. 253

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved i brev å ha kritisert kollegas rådgivning og ved å påstå at han egget til strid. Påpekt at kritikk av kollegers saksbehandling skal være saklig og nøktern.