U bind V (Oppland krets mfl. 1989) s. 240

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ha karakterisert kollegas uttalelser som «hyklerisk». Ordbruken var unødvendig ut fra klientens interesser og innebar ikke saklig og nøktern kritikk av kollegas arbeid.