U bind VI (Aust Agder krets mfl. 1993) s. 493

Klagende advokat hadde ikke overholdt regelen i pkt. 5.4 første punktum om å varsle innklagede advokat før det ble fremsatt klage til disiplinærutvalget. Han hadde heller ikke under utvalgets behandling bidratt til en minnelig løsning til tross for at utvalgets formann hadde oppfordret til dette, jfr. pkt. 5.4 tredje punktum. (Også referert under Regler for god advokatskikk pkt. 5.3.)