U bind VI (Bergen krets mfl. 1992) s. 267

Advokaten hadde opptrådt i strid med pkt. 5.1 og 5.4 ved i anketilsvar å ha karakterisert kollegas protest mot innlevert omkostningsoppgave, ved uttalelser om kollegaens omkostningsoppgave og ved å påstå at kollegaens beskrivelse av advokatens utførte arbeid var ukorrekt og mot bedre vitende. Det ble særlig bemerket at uttalelsene var fremkommet i prosesskrift, slik at partene på begge sider nødvendigvis måtte bli kjent med omtalen.