U bind VI (Oslo krets 1992) s. 390

Advokaten hadde opptrådt i strid med pkt. 5.4 ved sin uttrykksform i skriftlig redegjørelse om felleseieskifte, hvor motpartens advokats behandling av saken ble omtalt. Utvalget tok ikke stilling til de tvistepunkter som forelå i felleseieskiftet, men fant at advokatens form verken var saklig eller nøktern. Det ble spesielt bemerket at selv om flere av uttalelsene var upresise eller uklare, var noen av dem insinuante overfor klagerens integritet på en slik måte at de iallfall samlet representerte et brudd på reglene om forholdet mellom kolleger. (Også referert under Regler for god adokatskikk pkt. 4.1)