U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 252

Advokaten hadde opptrådt i strid med pkt. 5.1 og 5.4 ved i prosessvarsel å ha uttalt at hans kollega hadde uttalt seg mot bedre vitende. (Også referert under pkt. 5.5.)