1)

Bestemmelsen, som har lang tradisjon i våre etiske regler, ble videreført ved revisjonen i 1991. Noen tilsvarende regel finnes ikke i CCBE Code of Conduct.