4)

Forbudet i pkt. 5.5 er begrenset til de tilfelle hvor trusselen om ansvar tar sikte på å påvirke (influere) advokatens opptreden på vegne av klienten. Hvor hensikten med trusselen er en annen, f.eks. å varsle advokaten om eventuelle følger av en handling, foreligger det ingen overtredelse av pkt. 5.5, jfr. ADA-1998-D17 (Disiplinærnemnden). Hensikten med trusselen må være å påvirke den annen advokats råd eller handlinger på vegne av klienten, jfr. ADA-1997-D99 (Disiplinærnemnden) og Wilhelmsen og Woxholth s. 79. Trusselen om ansvar overfor advokat som selv er part i saken, medfører således heller ikke noen overtredelse av pkt. 5.5, jfr. U bind II (Oslo krets 1979) s. 454.