ADA-1998-D17 (Disiplinærnemnden)

En advokat som ba om at en annen advokats beskyldninger ble trukket tilbake, og meddelte at hans klienter ville ta rettslige skritt om dette ikke skjedde, hadde ikke opptrådt i strid med pkt. 5.5. Meddelelsen skjedde ikke i den hensikt å påvirke den annen advokats ivaretakelse av sin klients interesse.