ADA-2007-D100 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 1.3.