U bind III (Disiplinærnemnden 1980) s. 13

Advokaten hadde av selskapets kontorsjef fått salgsoppdrag vedrørende en eiendom. Senere fikk en kollega det samme oppdrag av selskapets direktør samtidig med at det ble uttrykkelig bekreftet overfor denne at oppdraget ikke var gitt andre. Advokaten som hadde fått oppdraget av kontorsjefen, opptrådte i strid med god advokatskikk ved å ta forbehold om å kreve erstatning overfor kollegaen som fikk oppdraget av direktøren og som gjennomførte salget.