U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 150

Advokaten hadde uberettiget foretatt rettelser i et skjøte, noe som han senere ble saksøkt for. Advokaten gjorde gjeldende at motpartens advokat hadde overtrådt Regler for god advokatskikk pkt. 5.5 ved i brev å varsle om at hans klient ville kreve dekket utgiftene for å få skjøtet rettet og at det ville bli vurdert å reise disiplinærsak mot ham. Det forelå ikke noen overtredelse av pkt. 5.5 da nemnda ikke kunne se at advokaten ved å varsle om at erstatnings-og disiplinærsak ville bli reist, forsøkte å påvirke den annen parts advokat til å handle annerledes enn han fant det riktig for sin klient.