Aksept og avslutning av oppdrag

Aksept og avslutning av oppdrag