3)

Kravet til gjensidighet og konneksitet er i samsvar med generelle regler om kreditors tilbakeholdsrett. Men for advokater gjelder det et ytterligere vilkår. Det er i annet punktum i pkt. 3.1.7 fastsatt at tilbakeholdsretten ikke kan utøves hvis det vil føre til rettstap for klienten. Dette vil eksempelvis kunne være tilfelle hvis det er nødvendig for klienten å få utlevert dokumentene for å kunne gjøre det som er nødvendig for å avbryte en frist som løper, f.eks. innlevering av anke innen ankefristens utløp, eller klienten trenger dokumentene for å kunne gjennomføre en forestående hovedforhandling på forsvarlig måte.