4)

Grunnen til at klienten ikke betaler salær og omkostninger, er ofte at kravet ikke aksepteres av klienten. Han kan f.eks. være av den oppfatning at han ikke er rett adressat for kravet, at advokaten ikke har krav på noen betaling ut over det forskudd som allerede er betalt eller at salærkravet er urimelig høyt.