ADA-1998-D76 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å gjøre tilbakeholdsrett gjeldende i dokumenter hun hadde fått låne av advokaten til en annen arving i et bo. Uttalt at tilbakeholdsretten er basert på gjensidighet mellom advokat og klient og at det derfor har formodningen mot seg at den kan gjøres gjeldende i forhold til andre. I dette tilfellet hadde advokaten en selvstendig tilbakeleveringsplikt overfor boet.