ADA-1999-D106 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde holdt tilbake dokumenter som også gjaldt en skattesak som han ikke hadde påbegynt arbeidet med. Uttalt at advokaten ikke har tilbakeholdsrett for annet enn dokumenter i den sak som salæret relaterer seg til.