ADA-2001-D9 (Disiplinærnemnden)

Saken gjaldt omfanget av advokatens utleveringsplikt når tilbakeholdsrett etter pkt. 3.1.7 ikke ble gjort gjeldende. Uttalt at utleveringsplikten omfatter dokumenter advokaten har fått utlevert av klienten til bruk i oppdraget eller kopier advokaten har fått fra andre og som ikke er sendt klienten direkte. Drøftet hvordan utlevering av andre dokumenter bør tilrettelegges og kostnader i den forbindelse.