ADA-2002-58 (Oslo krets)

Advokaten krevde betaling av påløpt salær 3½ mnd. før hovedforhandling. Han frarådet klienten å gjennomføre hovedforhandlingen og gjorde det klart at betaling av påløpt salær var en betingelse for en eventuell fortsettelse av oppdraget. Ikke i strid med god advokatskikk at advokaten fratrådte og holdt tilbake saksdokumenter. At den tidligere klient først fikk dokumentene 14 dager før hovedforhandlingen, hadde han selv skyld i ved å ha nektet å betale påløpt salær og omkostninger i 3 måneder etter at dette ble krevd.