ADA-2010-D130 (Disiplinærnemnden)

Disiplinærnemnden kom til at advokaten, som hadde holdt igjen dokumenter til sikkerhet for sitt salærkrav, ikke var berettiget til ytterligere salær. Objektivt sett kunne det synes som at pkt. 3.1.7 var overtrådt, men advokaten hadde vært av den klare oppfatning at han hadde et tilgodehavende overfor klageren. En fellende beslutning ville i så fall medføre at Disiplinærnemndens senere beslutning knyttet til det totale salærkravet medførte kritikk med tilbakevirkende kraft, hvilket ville være uheldig. Disiplinærnemnden kom derfor til at pkt. 3.1.7 ikke var å anse som overtrådt.